Corporate Pension Architects

Over ons

Wij ondersteunen pensioenfondsen bij strategieontwikkeling en implementatie. Sinds de oprichting in 2003 werkt CPA met een vast team van senior adviseurs voor gerenommeerde opdrachtgevers. 

9

Cliënten waarderen onze brede blik en creatieve alsmede professionele aanpak.

9

Onze adviezen incorporeren economische, actuariële, juridische, fiscale en sociale aspecten.

9

Waar mogelijk werken wij op basis van ‘co-creatie’. Dit leidt tot hoogwaardig resultaat, draagvlak én lagere advieskosten.

Key issues

Wij hebben een scherp beeld van de key issues binnen de Nederlandse pensioensector. Denk aan het nieuwe pensioencontract, implementatie van IORP II en immer zorgelijke dekkingsgraden. Tevens merken wij dat veel kleine en middelgrote pensioenfondsen continue kampen met uitdagingen rondom toekomstbestendigheid, efficiënte aansturing van vermogensbeheer en duurzaam beleggen.

Helder en uitvoerbaar 

Wij streven naar ‘de goede dingen doen’ én ‘dingen goed doen’. Wij zetten ons in om de prioriteiten en wensen van onze cliënten volledig te doorgronden. Onze adviezen zijn helder én uitvoerbaar. Vaak voeren wij de regie over de implementatie van onze adviezen. Het regisseren van een traject van A tot en met Z is waardevol voor onze relaties en geeft professionele voldoening voor onze adviseurs. Ons honorarium verschilt per opdracht en is gebaseerd op bestede tijd, behaalde mijlpalen of financiële resultaten.

Managementteam

Willem Hellendoorn

Willem Hellendoorn is specialist op het vlak van vermogensbeheer, financiële herstructureringen en complexe onderhandelingen. Willem is tevens aandeelhouder van en commissaris bij meerdere ondernemingen in Nederland. Willem treedt regelmatig op als regisseur van complexe onderhandelingen tussen pensioenfondsen werkgevers en derde partijen. Willem heeft een bewezen track-record voor het make van ‘best-practise’ afspraken met vermogensbeheerders en pensioenuitvoerders. Tevens is hij persoonlijk adviseur van vele RvB’s en RvC’s. In het verleden is hij werkzaam geweest bij de belastingdienst en bij levensverzekeraars.

Marien de Lint

Marien de Lint is specialist op het vlak van toekomstbestendigheid van pensioenfondsen, strategische uitbesteding en kostenbeheersing. Marien heeft een groot aantal pensioenfondsen ondersteund bij selectie van een nieuwe uitvoerder en herinrichting van het vermogensbeheer. Marien heeft ervaring als pensioenfondsbestuurder en lid van de beleggingsadviescommissie van Pensioenfonds Predikanten. Marien is lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds ANWB.  Voordien was hij vennoot bij Deloitte Consulting waar hij klanten adviseerde op gebied van e-business, CRM-systemen en inkoopstrategie.

Strategische Partnerships

Wij werken met strategische partners voor deelnemersonderzoek en vermogensbeheer.

9

Met name bij vragen over toekomstbestendigheid, risicohouding en duurzaam beleggen zijn opvattingen van stakeholders en deelnemers belangrijke ingrediënten voor bestuurlijke besluitvorming. Voor verbeterde toepassing van deelnemersonderzoek hebben wij samen met Motivaction en Zegwaart Consultancy het kennisplatform Pensioen Intelligence Partners opgericht.

9

Voor opdrachten op het vlak van vermogensbeheer werken wij graag samen met specialisten die zelf dagelijks actief zijn als beheerder van beleggingsportefeuilles en transitiemanager. Onze samenwerkingspartners op dit vlak zijn specialisten van IS-Care en Prominded.

Neem contact met ons op