Wij ondersteunen pensioenfondsen bij

Kostenreductie

Een acceptabel en uitlegbaar kostenniveau is cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak van uw fonds. Veel pensioenfondsen kunnen hun kosten verlagen middels:

9

Inzicht in potentiele kostenreductie middels vergelijking met relevante ‘peer-group’

 
9

Vaststellen strategische kostendoelstelling en invoering van ‘cost-cost-control-framework’

 
9

Planmatige uitvoering van kostenreductieprogramma

 
9

Planmatige uitvoering van kostenreductie-programma

 

Mede door ‘Zwarte Zwanen’ staan kosten van pensioenfondsen sinds kort op de radar van stakeholders, politiek en toezichthouder. Een ‘Best-in-class’ kostenniveau is belangrijk voor het vertrouwen van de deelnemers. De AFM stelt dat 0,1% kostenreductie op termijn leidt tot 3% hoger pensioenvermogen. Desondanks zijn pensioenfondsen pas sinds 2016 verplicht integraal te rapporteren over kosten voor pensioenuitvoering en kosten vermogensbeheer. Voor fondsen van vergelijkbare omvang lopen de kosten voor vermogensbeheer en pensioenuitvoering sterk uiteen. Juist omdat kosten sterk afhankelijk zijn van het beleggingsbeleid en complexiteit van de regeling is zorgvuldige communicatie cruciaal. Fondsen met hoge kosten doen er goed aan om de oorzaak hiervan uit te leggen alsmede eventuele acties die zijn uitgezet om kosten te verlagen.

Kostenambities

Vergeleken met het bedrijfsleven staat kostenbeheersing bij veel fondsen in de kinderschoenen. Slechts enkele pensioenfondsen hanteren transparante kostenambities en passende benchmarks. Historische kosten worden gerapporteerd zonder adequate uitleg over afwijkingen. Door beperkte benchmarkdata en expertise zijn veel fondsbestuurders/directeuren niet in staat optimale afspraken te maken met externe leveranciers. Veel fondsen beschikken niet over genoeg ‘countervailing power’ om ‘best-practise’ afspraken te maken met fiduciaire managers en andere spelers binnen de keten van vermogensbeheer.  Wij ondersteunen het bepalen van kostenambities en kostenreductieprogramma’s inclusief onderhandelingen met leveranciers. Voor het objectiveren van kostenniveaus en onderhandelingsdoelstellingen hebben wij de ‘PensioenfondsenSpiegel’ ontwikkeld.

Proposities

Om rekening te houden met de verschillende invalshoeken hebben wij drie benaderingen vertaald naar concrete proposities. In de praktijk wordt de specifieke aanpak uiteraard afgestemd op de wensen van de klant:

9

Nulmeting potentiele kostenreductie

De Nulmeting geeft een betrouwbare indicatie van de kostenbesparing die binnen enkele maanden kan worden gerealiseerd door tarifering van bestaande contracten te verlagen naar marktconforme niveaus. Voor de Nulmeting worden bestaande leveranciers/contracten afgezet tegen de peer-group zoals opgenomen in de CPA ‘PensioenfondsenSpiegel’ en de CPA ‘best practise database’. De doorlooptijd van dit onderzoek is 6 tot 8 weken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van ‘fixed-price’.

9

Invoeren van ‘Cost-Control-Framework’

Het bestuur moet ‘in-control’ zijn over de kostenniveaus van het fonds. Het Cost-Control-Framework wordt ingezet om de strategische kostenambities van het fonds te bepalen en transparant te maken. Beoogde kostenniveaus en de feitelijke ontwikkeling daarvan krijgen een vaste plek binnen de Governance en rapportages van het fonds. Normaliter is de doorlooptijd drie maanden. De kosten zijn afhankelijk van behaalde mijlpalen.
9

Uitvoeren kostenreductieprogramma

Voor bestaande leveranciers/contracten wordt vastgesteld waar deze niet marktconform zijn. Per leverancier/contract worden een onderhandelingsstrategie en doelstelling vastgesteld. Na deze voorbereidingen worden onderhandelingen gevoerd met leveranciers teneinde het kostenniveau van het pensioenfonds te verlagen naar een marktconform niveau. Het programma wordt in nauwe samenwerking met het bestuur en bestuursbureau uitgevoerd. Periodiek worden gerealiseerde besparingen gerapporteerd aan het bestuur, fondsorganen en eventueel stakeholders. De doorlooptijd bedraagt drie tot zes maanden. De kosten zijn afhankelijk van behaalde mijlpalen of resultaten.
9

Uitvoeren kostenreductie-programma

Voor bestaande leveranciers/contracten wordt vastgesteld waar deze niet marktconform zijn. Per leverancier/contract worden een onderhandelingsstrategie en doelstelling vastgesteld. Na deze voorbereidingen worden onderhandelingen gevoerd met leveranciers teneinde het kostenniveau van het pensioenfonds te verlagen naar een marktconform niveau. Het programma wordt in nauwe samenwerking met het bestuur en bestuursbureau uitgevoerd. Periodiek worden gerealiseerde besparingen gerapporteerd aan het bestuur, fondsorganen en eventueel stakeholders. De doorlooptijd bedraagt drie tot zes maanden. De kosten zijn afhankelijk van behaalde mijlpalen of resultaten.
9

Peer-group Monitor

Het fonds ontvangt een periodiek overzicht van kosten voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer verbijzonderd naar strategische kostensoorten. De Monitor biedt een kostenvergelijking ten opzichte van de gewenste Peer-group.

Toolkit

Wij hebben onze expertise vertaald naar een uitgebreide toolkit. Daarmee kunnen wij onze kennis op een praktische manier delen met onze klanten en onze ondersteuning beter vormgeven.

9

PensioenfondsenSpiegel

Geeft concreet (Euro’s en basispunten) inzicht in kosten voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer – inclusief specificatie naar ‘aandelen’, ‘vastgoed, ‘vastrentende waarden’ en ‘overige kosten (o.a. fiduciair, custody, etc) – zoals gerapporteerd in de jaarverslagen van alle Nederlandse pensioenfondsen met een belegd vermogen tussen €500 mln. en €5,0 mlrd.

9

Rekenmodel potentiele kostenreductie

Wordt gebruikt tijdens de Nul-meting voor het bepalen van korte termijn kostenreductiedoelstellingen
9

CPA ‘best practise’ kostendatabase

Bevat een overzicht van ‘best-practise’ kosten voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer – verbijzonderd naar strategische kostensoorten – zoals gehanteerd door belangrijke aanbieders van diensten voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer binnen de Nederlandse pensioensector. Deze database wordt continue geactualiseerd op basis van concrete tendering trajecten binnen de Nederlandse pensioensector.

“CPA heeft ons uitstekend geholpen met reduceren van de kosten vermogensbeheer. ”

Hans Thomassen, Voorzitter Pensioenfonds Archimedes

 

Neem contact met ons op