Wij ondersteunen pensioenfondsen bij

Duurzaam beleggen

Maatschappelijke verwachtingen en regelgeving rondom duurzaamheid zijn een strategisch issue voor alle pensioenfondsen. Wij kunnen u ondersteunen met beantwoording van de volgende vragen:

9

Hoe ontwikkel ik een maatschappelijk en financieel verantwoord plan voor transitie naar een duurzaam beleggingsbeleid?

 

9

Hoe kan ik voldoende countervailing power inzetten richting onze fidiuciair manager en andere vermogensbeheerders voor verduurzaming van onze beleggingen?

 

9

Hoe kan ik duurzaamheid inzetten als strategische hefboom voor meer betrokkenheid en draagvlak van deelnemers bij het fonds?

 

Wereldwijd is veel draagvlak voor de ‘2030 Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties en het Parijs Klimaat Akkoord (2015). Maatschappelijke verwachtingen en eisen rondom duurzaamheid groeien snel. Het is complex om beleggingen structureel te verduurzamen zonder dat dit ten koste gaat van rendement en risico. Voor het klimaat is snelle afbouw van kooldioxide uitstoot topprioriteit. Echter, veel deelnemers vinden een leefbare planeet, hongerbestrijding en sociale arbeidsomstandigheden net zo belangrijk. Het is cruciaal dat opvattingen van deelnemers expliciet worden meegenomen bij verduurzaming van de beleggingen.

Betrokkenheid

Fondsbestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en keuzes helder uitleggen aan stakeholders en in het bijzonder de deelnemers. Wij hebben een heldere visie over inkadering van duurzaamheid en het belang van een geloofwaardig transitieplan. Duurzaamheid is geen ‘moeilijke uitdaging’ voor pensioenfondsen maar juist een strategische hefboom voor draagvlak en betrokkenheid van deelnemers.

Impact is nieuwe dimensie

Individuele beleggingen hebben naast een rendement / risico profiel ook een impact score. Door de dimensie “Impact” toe te voegen ontstaat een nieuwe efficiënte grenslijn. Dit element kan worden meegenomen in toekomstige ALM-studies.

Neem contact met ons op